Velkommen til Møllebyen Legesenter!

Hos oss jobber

 • Dr Anine Elgurén, Spes Allmennmedisin
 • Dr Per Martin Sommernes, Spes Allmennmedisin, Flylege kl. 1, 2 og 3, Offshore-, petroleums og sjømannslege
 • Dr Jens Lind-Larsen, Spes Allmennmedisin og Indremedisin
 • Dr Melita Badzar, Allmennlege i spesialisering
 • Elin Stuve Sollihagen, autorisert Helsesekretær
 • Anne Lise Ertnes, autorisert Helsesekretær

Legekontoret benytter Pridok journalsystem og kommunikasjonsplatformen Helsenorge.no.

Planlagt legefravær; se under Åpningstider

Praktisk info:

 • For nye pasienter; ta kontakt med tidligere legekontor og be om overført journal så snart som mulig etter registrert legebytte.
 • Fastlegelistene administreres av HELFO. Du kan registrere deg på venteliste til ny lege og vil få beskjed når du har fått innvilget ny lege.
 • Vi kommuniserer med pasientene gjennom den nasjonale plattformen www.helsenorge.no. Se til at du har logget deg inn og akseptert kommunikasjon med fastlegen der.

Pris og egenandeler

 • Egenandel for legetime og tjenester hos fastlegen reguleres i Normaltariffen (trykk for å få opp priseliste).
 • Som hovedregel blir man fakturert for uteblitt legetime – dette gjelder også for dem med frikort og barn <16 år
 • Førerkortattest: kr 750,- (dekkes ikke av frikort)
 • Små/korte legeattester (avh av arbeidsmengde); kr 150-200
 • Større legeattester (avh av arbeidsmengde); kr 350-400
 • Skolefraværsattest; kr 250
 • HC-kort/attest; kr 300

 • Influensavaksine; kr 300 (vaksinasjon fom uke 40)