Velkommen til Møllebyen Legesenter!

VIKTIG VIKTIG!! Brann i Gudesgate 1 natt til 19.november 2022

Onsdag 231122: Vi har jobbet med sanering av lokalene og utstyr samt mulighet for erstatningslokaler på annen adresse. Dette har medført ventetid og oppmøtekonsultasjoner er overført til telefonkonsultasjoner. Alle avtaler tom 291122 må påregnes omgjort til telefon. Pasientene kan også selv flytte avtalene via HelseNorge.no.

Vi har nå fått signaler fra fagfolk om at kontoret muligens kan åpne uke 48, men vi vet ikke når enda.

Søndag 201122: Møllebyen Legesenter har fått skader som følge av brannen. Vi er usikre på omfanget og konsekvensene for videre drift. Vi vil avklare nærmere de neste dagene. ØH-hjelp og plikt vil inntil videre ivaretas av den Interkommunale legevakten. Timeavtaler vil bli forsøkt løst ved telefonkonsultasjoner inntil videre.

https://www.moss-avis.no/mollebyen-legesenter-ma-stenge-fra-mandag-na-er-det-katastrofe/s/5-67-1632500

INFLUENSAVAKSINE 2022

Influensavaksinen er kommet og settes etter avtale eller i legetime fom uke 41, 2022. Pris kr 275,-

Hos oss jobber

 • Dr Anine Elgurén, Spes Allmennmedisin
 • Dr Per Martin Sommernes, Spes Allmennmedisin, Flylege kl. 1, 2 og 3, Offshore-, petroleums og sjømannslege
 • Dr Jens Lind-Larsen, Spes Allmennmedisin og Indremedisin
 • Dr May Bannoni, Allmennlege i spesialisering
 • Elin Stuve Sollihagen, autorisert Helsesekretær
 • Anne Lise Ertnes, autorisert Helsesekretær

Legekontoret benytter Pridok journalsystem og kommunikasjonsplatformen Helsenorge.no.

Praktisk info:

 • For nye pasienter; ta kontakt med tidligere legekontor og be om overført journal så snart som mulig etter registrert legebytte.
 • Fastlegelistene administreres av HELFO. Du kan registrere deg på venteliste til ny lege og vil få beskjed når du har fått innvilget ny lege.
 • Vi kommuniserer med pasientene gjennom den nasjonale plattformen www.helsenorge.no. Se til at du har logget deg inn og akseptert kommunikasjon med fastlegen der.

Pris/egenandeler

 • Egenandel for legetime og tjenester hos fastlegen reguleres i Normaltariffen (trykk for å få opp priseliste).
 • Førerkortattest: kr 700,- (dekkes ikke av frikort)
 • Små/korte legeattester; kr 100
 • Større legeattester; kr 350
 • Influensavaksine kr 275,-