Kontakt oss

Møllebyen legesenter ligger i 4. etasje, Gudes gate 1, 1530 Moss.

Parkering

Kontaktinformasjon

  • HelseNorge.no tilbyr rask og enkel oversikt over avtalte legetimer, flytting av disse (min 24 timer før inngått avtale) eller bestilling av ny. Du kan fornye resepter og kontakte legen for helsehjelp. Du må ha digital signatur for å logge inn. Foreldrene administrerer barnas tilgang tom 15 år
    • e-kontakt via Helsenorge.no; praktiske og administrative spørsmål, fornyelse av resepter. Tjenesten er gratis, men svarer ikke ut helserelaterte spørsmål. Meldingene leses av sekretær
    • e-konsultasjon via Helsenorge.no; helsehjelp og forespørsler til lege. Her tilkommer egenandel regulert av fastlegens normaltariff, kveldstakst kan påregnes v stor pågang. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Forventet svartid er 5 dg. Du må ha en digital signatur som f. eks. BankID eller Buypass. Meldingene leses av din fastlege
  • Telefon 69 20 99 80. Vi tilstreber å besvare henvendelsene så snart som mulig, men noe ventetid må tidvis påregnes. Telefonen er stengt i lunsj og utenfor åpningstid.
  • Ved oppmøte på legesenteret vil sekretær ta imot henvendelsen og behovet for helsehjelp vurderes.

Tolketjenester

Dersom ønske om tolk, må dette informeres i forkant av legetimen – ring legesenteret 69 20 99 80. Det hjelper ikke å skrive ønsket i timebestillingen alene

Behov for rask hjelp/øyeblikkelig hjelpebehov

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp anbefaler vi at du ringer 113 for ambulanse. Alle ØH-timer hos oss vurderes via telefon 69209980. Henvendelser etter kl 12 kan, ved manglende kapasitte, bli henvist til Legevakt.

På ettermiddag/kveld og helger kontakter du Moss Interkommunale Legevakt 116 117.