Kontakt oss

Møllebyen legesenter ligger i 4. etasje, Gudes gate 1, 1530 Moss.

Parkering:

Kontaktinfo:

  • HelseNorge.no tilbyr rask og enkel oversikt over avtalte legetimer, flytting av disse (min 24 timer før inngått avtale) eller bestilling av ny. Du kan fornye resepter og kontakte legen for helsehjelp. Du må ha digital signatur for å logge inn. Foreldrene administrerer barnas tilgang tom 15 år
    • e-kontakt via Helsenorge.no; fornyelse av resepter, ønske om legetime samme dag (helsehjelp samme dag/ØH) og administrative spørsmål. Tjenesten er gratis, men svarer ikke ut helserelaterte spørsmål. Meldingene leses av sekretær
    • e-konsultasjon via Helsenorge.no; helsehjelp og forespørsler til lege. Her tilkommer egenandel regulert av fastlegens normaltariff, kveldstakst kan påregnes v stor pågang. Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner. Forventet svartid er 5 dg. Du må ha en digital signatur som f. eks. BankID eller Buypass. Meldingene leses av din fastlege
  • Telefon 69 20 99 80. Vi tilstreber å besvare henvendelsene så snart som mulig, men noe ventetid må tidvis påregnes. Telefonen er stengt i lunsj og utenfor åpningstid.
  • Ved oppmøte på legesenteret vil sekretær ta imot henvendelsen og behovet for helsehjelp vurderes.

Vi tilbyr også videokonsultasjoner der det er hensiktsmessig – ønsket om dette må opplyses ved bestilling. De aller fleste slike konsultasjoner vil kunne gjennomføres ved telefonkonsultasjon. Har du utslett eller skader som du ønsker vurdert, kan dette sendes som vedlegg til elektronisk melding via Helsenorge i forkant av legetimen.

Dersom ønske om tolk, må dette informeres i forkant av legetimen – ring legesenteret 69 20 99 80. Det hjelper ikke å skrive ønsket i timebestillingen alene

Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp anbefaler vi at du ringer 113 for ambulanse. På ettermiddag/kveld og helger benytter du Moss Interkommunale Legevakt 116 117.